REGULAMIN DOTYCZĄCY KORZYSTANIA ZE STRONY !
 
Szanowni Użytkownicy witryny Gminy Michałowice!
Spotykamy się tu w celu wymiany myśli, opinii oraz bezpośredniego kontaktu, dlatego zachęcamy do aktywnego dialogu. .
Zależy nam jednak, aby odbywał się on w sposób życzliwy, z poszanowaniem norm kultury i szacunkiem dla innych osób oraz ich przekonań.
Dlatego też, prosimy wszystkich, o zapoznanie się z poniższymi regułami i ich respektowanie, z zastrzeżeniem usunięcia, nawet bez podania przyczyn, wpisów niezgodnych z tymi zasadami.
Dziękujemy!
1. Użytkownicy publikują swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność.
2. Dodawany komentarz powinien być merytorycznie związany z treścią wiadomości lub innego komentarza.
3. Poprzez umieszczanie swoich komentarzy użytkownicy wyrażają zgodę na ich publikowanie i tym samym akceptują warunki niniejszego regulaminu.
4. Nie uznajemy mowy nienawiści i będziemy konsekwentnie usuwać wszystkie treści o charakterze rasistowskim, obrażające inne wyznania, przekonania, propagujące przemoc.
5. Wszelkie aktywności niezgodne z obowiązującymi przepisami, naruszające prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie i związane z własnością intelektualną, będziemy konsekwentnie usuwać, a jeśli sytuacja będzie tego wymagała – także zgłaszać odpowiednim organom.
6. Dbamy o poziom oraz formę komunikacji, stąd też nie akceptujemy wpisów, które mogą być powszechnie odbierane jako obraźliwe, wyśmiewające innych, naruszające normy dobrego wychowania, czy też wulgarne, propagujące niedozwolone środki, zwierające linki do stron o charakterze pornograficznym. Tego typu wpisy będziemy konsekwentnie usuwać.
7. Wpisy o charakterze trollingu, hejtu będą usuwane, tak aby nie utrudniały korzystania z witryny innym użytkownikom i nie zaburzały bieżącej komunikacji.
8. Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez użytkowników przekazów reklamowych.
9. Zamieszczane tutaj wpisy będą dostępne dla wszystkich użytkowników. W trosce o ochronę danych osobowych i ochronę przed treściami nieodpowiednimi dla młodszych użytkowników prosimy o rozważne upublicznianie treści przemyśleń i opinii.
10. Administratorzy witryny Gminy Michałowice z w serwisie Facebook zastrzegają sobie prawo do kontrolowania, usunięcia lub ukrycia wpisów łamiących zasady niniejszego regulaminu, jak również wszystkich innych treści, w przypadku których będą mieli zastrzeżenia co do zgodności z ogólnie przyjętymi normami i zasadami. W przypadku osób naruszających w sposób notoryczny postanowienia niniejszego regulaminu może dojść do blokowania uczestnictwa.
11. We wszystkich sprawach nieujętych w powyższym regulaminie obowiązują przepisy zawarte w regulaminie serwisu Facebook.